Stavby Rakovník s.r.o.

Okružní 2485, 269 01 Rakovník,
tel./fax: 313 515 223, mobil: 602 265 021,
email: info@stavbyrakovnik.cz


Politika ISŘ (kvality a environmentu)
Firma založena 12. prosince 1996. Od roku 2005 jsme držitelé certifikátu ISO 9001:2001
výstavba a oprava vodních nádrží a toků včetně projekční činnosti

vodohospodářské stavby

výstavba domovních čistíren odpadních vod

stavby rodinných domů

půdní vestavby

výroba krmných směsí

chov a prodej králíků

Copyright © Fox ! 2007
TOPlist